perinteiset kiinalaiset hoidot

  • Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ihmisen terveyden lähtökohtana on energian tarkoituksenmukainen ja harmoninen virtaus – aina solu- ja kudostasolta elin- ja järjestelmätason kautta kehon ympäristöön.
  • Ihmisen terveys on dynaaminen taspainotila sekä kehon sisällä että suhteessa ympäristöön. Se on kykyä vastata sopivalla, tasapainoa ja yhtenäisyyttä ylläpitävällä tavalla monenlaisiin haasteisiin.
  • Sairaus edustaa sopeutumisen epäonnistumista muuttuvissa olosuhteissa. Sairaden tai vaivan syy voi olla mikä tahansa ylitsepääsemätön haaste keholle tai mielelle, kuten vaikka haitallinen aine tai negatiivinen tunne. Ihmisen sairastuessa Qitä täytyy suojella ja vahvistaa.
  • ”Ihminen ei ole huonossa kunnossa, koska hän sairastaa, vaan hän sairastaa, koska on huonossa kunnossa.”